СЪОБЩЕНИЕ
На 6 февруари 2009 година от 9,30 ч.в заседателната зала на община Айтос ще се проведе общинска конференция „Училището- желана територия на ученика”, на която всички общински училища ще направят свои презентации по темата.
Дирекция „Образование” кани всички заинтересовани страни да присъстват на конференцията и да изразят мнение по представянето на учебните заведения.