Новини
Всички страници с новини
   1,   

Целта е по-бърза реакция на служителите по отношение на защитата на населението при бедствия и аварии. В отдела ще бъдат разкрити нови 25-30 работни места.
[Целият текст на новината]
Общинският съвет не прие предложението на кмета за промяна в числеността на персонала в дейност „Чистота” и дейност „Озеленяване” с общо 5 бройки.
[Целият текст на новината]

   1,