Вход


Съобщение във връзка с превантивните мерки срещу шапа
СЪОБЩЕНИЕ
Община Айтос уведомява всички собственици на двукопитни животни , че във връзка с констатиран положителен случай на шап при диво прасе в землището на с. Кости , община Малко Търново , област Бургас и взетите решения на заседанието на епизоотичната комисия от 10.01.2022 г. , е необходимо да се извърши актуализация на броя на възприемчивите към шап животни.
За целта всички собственици на говеда , овце , кози и прасета следва да се явят незабавно в ст. № 26 на община Айтос за актуализиране  броя на отглежданите от тях животни.