Вход


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
  Община Айтос уведомява гражданите , че на 07.08.2021 год. от 20.00 часа ще се извърши дезинсекция на ларви и имаго на комари на парк „ Славеева река „ и жилищната зона на гр. Айтос. Третирането ще се извърши по метода „ студен аерозол „ с биоциден препарат Цитрол 10/4 УЛ , който е разрешен за борба с летящи насекоми на открито.
  Приканваме всички собственици на пчелни семейства да вземат необходимите превантивни мерки за предпазване на пчелните семейства.