ОБЩИНА АЙТОС
Община Айтос уведомява всички собственици на еднокопитни животни / коне , магарета, мулета , катъри / , че започва задължителна регистрация на животните и издаването на паспорти.
 За целта е необходимо  :
1. Собствениците да внесат такса за транспондера / марката / на животното в размер на 6,05 лв. плюс държавна такса от 20,00 лв. в Уникредит Булбанк АД BIC : UNCRBGSF  IBAN : BG07 UNCR 7630 3100 1146 82.
2. Да внесат такса за паспорт на животното в размер на 12 лв.по сметка в ОББ на Демакс Ди Пи Ай АД BG 06 UBBS 80021027146730.
3. Да представят двата платежни документа в Общинска ветеринарна служба за извършване на регистрацията на животните.
На всички собственици , които не са регистрирали животните си в срок до 10.12.2021 год. ще бъде налагана глоба размер от 200 до 500 лв. съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.
За допълнителна информация – тел. 2 59 76 и 2 23 12 в Общинска ветеринарна служба.