Вход


СЪОБЩЕНИЕ

Обява : инициатива на община Айтос за ползване на воден обект :

1. река без име с три притока- с. Малка поляна

2. река Славеева река гр. Айтос