Вход


УНИКАЛНА СЕНЗОРНА ЗАЛА ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ С УВРЕЖДАНИЯ ОТ ДНЕС РАБОТИ В АЙТОС
25.07.2021
Социалните работници от Дневния център за деца и младежи с увреждания, Анастасия Даутева и Шери Дуран ще работят в новата уникална сензорна зала, която беше изградена по идея на Общинския център за социални и здравни услуги в Айтос със средства от капиталната програма на Община Айтос. Залата беше окончателно изградена и открита в петък, в едно от помещенията на ДЦДМУ – Айтос. Сензорният кабинет е последна дума на техниката и започва да функционира от днес - предназначен е за деца, младежи и възрастни с увреждания и най-вече за деца аутисти и с диагноза детска церебрална парализа. „Това е една сензорна среда, която с монтираните в нея уреди, създава условия да релакс. Тази среда дава възможност на хиперактивните деца да намалят темпото на движение. Различните уреди въздействат върху различните им сетива – зрителни, слухови, дактилни. Уредите са подбрат от специалисти за всяко дете и възрастен поотделно, с  цел да се удовлетвори конкретната нужда. В зависимост от необходимостта на конкретния индивид се пуска един или друг уред – работи се строго индивидуално с децата.”, разказа за „НП” управителката на фирмата изпълнител Богдана Богданова.
Това не е зала за забавления и за игра, а за мултисензорна терапия. Кабинетът е уникален за стресовата среда, в която живеем всички ние. Той е една чудесна форма за положително въздействие не само върху болните, но и върху здравите хора.       Залата е наистина впечатляваща. Релаксът е на фона на инструментална музика. Компактен и уютен, сензорният кабинет с право може да бъде наречен „вълшебна стая”. Целта е чрез уюта и спокойствието, което тя създава, да се осигури релакс на душата и подобряване на психическото състояние.
Методиката е холандска, по която хората от цял свят отдавна работят. Такива зали с успех се ползват в много страни, в България те са около 30. В Германия приложението им дава изключителни резултати преди и след операции. Аутистите, например /индиферентни към света хора/, много добре се влияят от въздействието на някои от уредите. Те се концентрират, стават по-спокойни и по-целенасочени. Хиперактивните деца, които иначе трудно могат да се обуздаят, с удоволствие се задържат при т.н. „водни кули” – мехурчетата и смяната на цветовете в тези „кули” ги привличат и успокояват. Децата със зрителни затруднения пък могат дактилно да усетят вибрациите със своята чувствителност. Могат да бъдат включени и аромати със своето въздействие върху други сетива.
В Бургаска област подобните сензорни зали са рядкост. Изградена е една в Бургас и още една в с. Бата, по проект на ФАР. „С Общинския център за социални и здравни услуги в Айтос, нашата фирма има дългогодишни контакти. Тук обзавеждахме рехабилитационна зала, тъй като нашата фирма е специализирана за изработка и монтаж точно на зали за рехабилитация, психомоторика и сензорна терапия. Целта на всички тези уреди в различните зали е да помогнат развитието на децата, които обикновено имат и физически и ментални увреждания. И  резултатите са видими. Това, което прави чест на айтоския Център, в лицето на неговата директорка Росица Димитрова е, че те се стремят да предложат на децата, младежите и възрастните с увреждания в Айтос най-доброто, което в момента е актуално в световната практика. Работим много добре с Центъра, затова дизайнът на новия кабинет е бонус от фирмата.”, каза още Богдана Богданова.
Според г-жа Богданова, всяко семейство или организация могат да създадат подобна сензорна среда в дома си или в обществена сграда. Помещението трябва да е напълно изолирано от околната среда, да не прониква светлина и шум, и да осигурява максимално спокойствие и възможност за пълен релакс. Уредите се избират съобразно обстановката и потребностите на хората или институцията.