Вход


ОЩЕ ЗА ПАРКИНГИТЕ И ПАРКИРАНЕТО
28.07.2021

В няколко поредни броя на в-к „Народен приятел” се разисква паркирането пред поликлиниката в гр.Айтос. В тази връзка Общинска администрация – Айтос прави следното уточнение:
С въвеждането през 2008 г. на „синя зона” в град Айтос /платено паркиране в централната част/ беше въведен ред за паркиране на МПС и улеснено придвижването на пешеходци и майки с детски колички. Дейността функционира успешно, но не и безпроблемно. Проблемите са породени от недобросъвестни граждани, които не желаят да заплащат таксата за платено паркиране. Ето защо, в Общински съвет беше входирано предложение с вх.№ ОбС-120 / 15.04.2011г. за промяна в Наредба № 4 / 2006г. за обществен ред при използване на превозните средства на територията на гр.Айтос и въвеждане на принудително задържане на нарушителите с техническо средство тип „скоба”.  По време на дебатите на заседание на Общински съвет - Айтос, проведено на 13.05.2011г., предложението беше допълнено с въвеждане на режим за паркиране на служебни автомобили за служебни нужди, т.е. обособяване на „служебни паркинги”, където се въвежда същата санкция за нарушителите. До вземане на решение за въвеждане на забранителен режим за паркиране пред входа на поликлиниката се стигна след множество оплаквания от граждани и персонала за затруднен, в някои случаи, дори невъзможен достъп на медицинските автомобили и болните до сградата за осъществяване на навременно лечение. В изпълнение на решение № 573 / 13.05.2011г. на Общински съвет – Айтос паркингът пред поликлиниката е определен за служебно ползване – т.е. „служебен паркинг” за медицинските автомобили и автомобилите на медицинския персонал. Паркингът е обозначен със съответната вертикална маркировка.
В непосредствена близост до служебния паркинг има паркинги за свободно ползване от гражданите, които са безплатни.
Не на последно място искаме да отбележим, че се правят компромиси за автомобили, които возят граждани със спешни медицински проблеми.