Вход


КМЕТЪТ НА ОБЩИНА АЙТОС ВАСИЛ ЕДРЕВ БЕШЕ ИЗБРАН ЗА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА РАО „ТРАКИЯ”
19.03.2022
Регионалната асоциация на общините „Тракия” /РАО „Тракия”/, в която членува и Община Айтос, е вече с ново ръководство. При избора на ръководни органи на РАО, за мандат 2011 – 2015 г., на редовната сесия на Общото събрание на 16 март т.г. в Стара Загора, кметът на Община Айтос Васил Едрев беше единодушно избран от колегите си за Заместник председател на Управителния съвет Асоциацията – чест, каквато не е била оказвана на нито един айтоски кмет от 2000 г. насам, откакто Айтос стана член на сдружението на общините.
Ще припомним, че днес РАО „Тракия” е най-голямото по територия и население регионално сдружение на общини в България, обхващащо около 25% от територията на страната и население над 1 300 000 души. Членове на РАО “Тракия” са 36 общини от 8 области.
За нов председател на Управителния съвет на РАО „Тракия” беше избран Кольо Милев - кмет на община Сливен. Зам.-председателите са трима – освен айтоският кмет, избраните са Георги Георгиев - кмет на община Тунджа и Минчо Чавдаров - кмет на община Опан. За председател на Контролния съвет, кметовете на РАО посочиха Ангел Папазов - кмет на община Първомай. „Надявам се, да оправдая доверието на колегите. Приемам избора като жест към моята община.“, коментира новия си пост в РАО „Тракия”, айтоският градоначалник Васил Едрев.
Общо 11 кметове на общини влизат в състава на Управителния съвет, реши още Общото събрание. Освен избор на управителни органи, дневният ред на форума включваше още приемане на отчетите на Управителния и Контролния съвет, и отчет за бюджета на РАО за 2011 г. Кметовете гласуваха още Програмата за дейността на Асоциацията  през 2012 г и промени в Устава.