Вход


ОБЩИНА АЙТОС СТАНА РАБОТОДАТЕЛ И ПО ПРОЕКТ „НОВО НАЧАЛО”
15.11.2021
В четвъртък, на 15 ноември т.г. 7 младежи от Айтос, Тополица и Карагеоргиево получиха лично от кмета Васил Едрев договори за работа в Община Айтос. Младите хора ще стажуват в Общинската администрация в продължение на 6 месеца по проект „Ново начало – от образование към заетост”, схема „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж”.
Младежите са на възраст до 29 години и са разпределини в три отдела. Три от младите дами ще стажуват в отдел „Инвестиционни дейности и регионално развитие”. Един младеж от Тополица ще развива знанията и опита си в строителството в Дирекция „ТСУС”, трима са стажантите в отдел „Култура, образование, вероизповедание, здравеопазване и спорт”, в това число и стажантката Динка Маринова, която ще трупа практически опит в специалността „Връзки с обществеността” и медии.
В кабинета на кмета Васил Едрев стажантите получиха информация за работата на администрацията и чуха изискванията, които общинското ръководство има към тях. На срещата присъстваха и наставниците, които ще ръководят работата на стажантите и ще въвеждат младите хора в тънкостите на практическите умения. От резултатите, които ще постигнат младежите зависи и бъдещата им реализация. Най-добрите вероятно ще останат на работа в администрацията.