Администрацията иска квалифицирани кадри за ЦГЧ
02.02.2022
Общинският съвет не прие предложението на кмета за промяна в числеността на персонала в дейност „Чистота” и дейност „Озеленяване” с общо 5 бройки. Предложението бе във връзка с изпълнение на чл. 21 ал.1 т.2. от ЗМСМА и ПМС №175 за заплатите в бюджетните организации и дейности. Конкретният мотив на администрацията за това предложение е новоизградената централна градска зона – площада и необходимостта от поддържането на цветните площи и съоръженията. Основание за повече персонал са и увеличените зелени и цветни площи в града, пред вид възстановяване на старите градинки по улиците „Теню Мангъров”, „Славянска”, „Хаджи Димитър”, пред сградата на бившия АПК, до Автогарата и др.
Организацията и контрола на тези дейности се осъществява само от щатна бройка от извън списъчния състав на Общината, а изпълнението – от неквалифицирани работници по Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”. В докладната записка се посочва нуждата от квалифицирани служители, които могат да организират по-добре дейностите „чистота” и „озеленяване”. Предложението не беше одобрено от Общинския съвет, но със сигурност числеността на хората, които трябва да организират тези важни за визията на града ни дейности, трябва да бъде коригирана с приемането на бюджет – 2009, е становището на администрацията.