Създават втори отдел „Аварийно-спасителни дейности”
02.02.2022
Общинският съвет в Айтос реши да бъде предоставено безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на Министерството на извънредните ситуации, за нуждите на Териториална дирекция Гражданска защита” – град Бургас, върху общински имот частна общинска собственост – терен с площ 9270 кв. м извън регулация, в м. „Трите братя”, канцелария на един етаж със застроена площ 52 кв.м., стопанска сграда, масивна конструкция със застроена площ от 45 кв.м, сграда – склад от 450 кв. м, метални навеси –  от 40 кв. м и 82 кв. м., сграда – работилница на площ 165 кв. м. Имотът ще бъде ползван за създаване на втори отдел „Аварийно-спасители дейности” на територията на град Айтос. Целта е по-бърза реакция на служителите по отношение на защитата на населението при бедствия и аварии. В отдела ще бъдат разкрити нови 25-30 работни места.