Общинска образователна конференция в Айтос
06.02.2022
Поредното годишно издание на Общинската конференция „Училището – желана територия на ученика” се проведе в Айтос на 6 февруари т.г. Осем общински училища и една професионална гимназия по селско стопанство представиха презентации, показващи нови форми на обучение и дейности по проекти, чиято цел е да възбуди интереса на учениците към учебния процес и извънкласните форми на обучение. Форумът стартира с поздрав от кмета на Община Айтос Евгени Врабчев и представянето на чуждоезиковите връзки и проекти на СОУ „Христо Ботев” – Айтос от единадесетокласничката Стефка Делчева на тема: „Многоезични и нетипични”. Свои презентации пред оценяващата комисия с председател Стефка Костова – Ст. Експерт „Чуждоезиково обучение” в РИО на МОН, представи и ОУ „Христо Ботев” с. Пирне на тема „Разнообразни форми на обучение за активно участие на учениците от начален етап в образователно- възпитателния процес” и СОУ „Никола Вапцаров” на тема „Раждането на един паметник”. Лично директорът Таньо Чакъров презентира работата на педагозите и учениците от Професионалната гимназия по селско стопанство „Златна нива” – Айтос. По атрактивен начин своето училище представи и директорката на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Карагеоргиево – Силвия Томова. Приказна пък беше темата, избрана за представянето на ОУ „Атанас Манчев” – град Айтос, в което почти всички ученици са от ромски произход. Пред миналата година училището беше избрано да представя айтоското образование на областната и националната конференция.
„По релсите на образованието” беше надслова на презентацията на ОУ „Светлина” с. Тополица, което държи палмата на общинското първенство по най-много спечелени проекти и привличане на допълнителни средства за учебния процес и извънкласни дейности. Училището в Тополица е и първото в община Айтос, което с подкрепата на родителите и местната общност въведе задължителните униформи, в летен и зимен вариант.

Добавете коментар


Име:
E-mail:
Коментар:

Въведете текста от картинката: