Вход


Млади екодоброволци помагаха на природата
14.09.2021
   От 05 до 09.09.2012г. на територията на община Средец се проведе палатков лагер на доброволците по проект „Млад екодоброволец“. В продължение на 5 дни, повече от 25 младежи полагаха доброволен труд в подкрепа на красивата българска природа. Провеждането на полевия доброволчески лагер е част от дейностите по проект „Млад екодоброволец“ на СНЦ „Младежки информационен център“ и е финансиран от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“ по линия на „Национална програма за младежта“ 2011–2015, подпрограма Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи.
 За повече информация и участие в проекта ни пишете на: micbg@abv.bg