Вход


ДИРЕКТОРИТЕ В ОТКРОВЕН РАЗГОВОР С КМЕТА, ДЕН ПРЕДИ СТАРТА НА УЧЕБНАТА ГОДИНА
16.09.2021
Открито и в детайли, училищните шефове поставяха проблемите си – част от тях бяха решени на място, за други кметът постави кратки срокове за изпълнение. В кметския кабинет, директорите имаха среща и с президента на Ротари клуб – Айтос Иван Иванов, който представи програмата  на клуба за работа с децата и учениците. Оказа се, че още в първия учебен ден ротарианците са помислили за първолаците от общината. Училищен комплект и лакомства ще открие всяко дете на чина си, когато прекрачи училищния праг, стана ясно на срещата при кмета.
За да няма проблеми при транспортирането на учениците,
градоначалникът спешно повика в кабинета си и представителите на фирмите-превозвачи. Шефът на фирмата спечелила конкурса за училищния транспорт „Бургусбус -Господинов и сие” СД и подизпълнителите, лице в лице с директорите изясниха и най-малките подробности, свързани с безопасността и удобствата на децата, които пътуват до средищните училища.
Текущите ремонти, изпълнението на общинския проект за обновяване на образователната инфраструктура в община Айтос, препълнените групи в детските градини, таксите за 5 и 6-годишните деца, бяха другите теми, дебатирани в кметския кабинет. Градоначалникът призова директорите да търсят партньорството на родителите и местните бизнесмени при решаването на част от училищните проблеми, което в малките населени места реално, и по-лесно се случва. Той припомни, че Общинската администрация използва всяка възможност да кандидатства с проекти за ремонти на училищата и детските градини по донорски програми. Сега предстои основна реконструкция на детската градина в с. Карагеоргиево по общински проект и с финансиране от Международния фонд „Козлодуй”. Що се отнася до
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Карагеоргиево,
ремонтът по общинския проект там е вече финализиран. Приключи и почистването на двора, поставени са пейни, създават се зелени площи и градинки. Родителите нам се включват в подготовката на новата учебна година,  със собствени средства на училището са освежени класните стаи и коридорите, закупено е оборудване за учителската стая и кабинета на директора. Единственият проблем в Карагеоргиево са маломерните паралелки, заради недостатъчния брой на учениците, стана ясно на срещата.
Коминът е проблемът на ОУ „Христо Ботев” с. Мъглен,
призна директорът Магдалена Димитрова. Според кмета, не само коминът, но и училището като цяло има нужда от много сериозен ремонт, защото ръководството не пожелало да се включи в общинския проект за 2 млн.лв, който се реализира в момента. Общината има друг проект за мъгленското школо, очаква се резултатът да е ясен в края на м. септември. Шефката на училището пък се похвали, че е превърнала учебната работилница в столова, в която мъгленските деца ще се хранят от тази есен. Във връзка с въпрос на Димитрова за преустановения преди две години, проект за канализация в с. Мъглен, стана ясно, че вече са се увенчали с успех усилията на кмета Васил Едрев за намирането на допълнително финансиране за доизграждане на канализациите в Мъглен и Карагеоргиево, които касаят и училищата там. Това, определено е новина, която не се стърпяхме да ви съобщим. За повече подробности по темата ще потърсим коментар от кмета, когато финансирането стане факт.
Помощник директорът на ПГСС „Златна нива” Таня Андреева представи проекти на професионалната гимназия, които в голямата си част са свързани с интегрирането на ромските младежи. Последният от успешните проекти на училището е за 80 хил.лв и цели професионалната им ориентация.
Андреева постави проблем, свързан с новата пешеходна пътека и „полегналите полицаи” на ул. „Станционна” пред техникува. Недобросъвестни шофьори правили рисковани маневри, за да заобиколят двете части на „полицаите” и създавали предпоставки за произшествия, каза пом. директорът. Кметът пък реши, че мерките там трябва да са спешни.
Илияна Петрова – директор на ОУ „Христо Ботев” с. Пирне:
„Класовете са сформирани, направен е текущ ермонт, училището е готово да посрещне учениците и да положи успешното начало на новата учебна година. Искам да се похваля, че училището в с. Пирне за първи път, от много години насам, няма маломерни паралелки. Не съм искала от Общината дофинансиране. Текущият ремонт е направен за 12 хил.лв  от делегирания бюджет на училището. В рамките на 15 хил.лв сме закупили ново училищно обзавеждане, учебно-технически средства за кабинета по химия и биология, интерактивна бяла дъска и други учебно-технически средства. Напълно готови сме за учебната година. При едно евентуално кандидатстване на Община Айтос с проект за училищни ремонти, се надявам нашето училище да бъде включено за саниране и обновяване на сервизните помещения.”
Дора Георгиева – директор на ОУ „Атанас Манчев”
вече ще има отговорности не за една, а за цели две училищни сгради, тъй като бившето помощно училище й беше предадено за стопанисване при специалната визита на Вицепремиера Цветан Цветанов и с решение на Общинския съвет. Освен ремонт на Помощното училище, в плановете на директорката е и спешният ремонт на част от оградата, която по думите й, редовна е обект на нападения. В Помощното училище Георгиева възнамерява да изведе малките ученици, които ще се обучават целодневно. Там ще се водят и част от извънкласните дейности на ОУ „Атанас Манчев”.
И ОУ „Светлина” с. Тополица, с директор Тодорка Русинова,
е преобразено и с нова, санирана визия. Училището беше сред четирите учебни заведения, включени в проекта на Община Айтос за обновяване на образователната инфраструктура. Като цяло, ремонтните дейности и там приключват. Почистването на училището и двора бяха в ход през последната седмица. Оказа се, че миналогодишният ремонт на сградата не е качествен, покривът протече при поройните дъждове, затова се наложиха допълнителни ремонтни дейности, част от които училището трябваше да заплати. „Сега покривът е безупречно ремонтиран, сградата е като нова – свежа и обновена, така че учебната година може да стартира. Броят на децата е вече окончателен, движим се в рамките на средните параметри за клас.”, каза още Русинова.
Двете СОУ-та „Христо Ботев” и „Никола Вапцаров”
за първи път посрещат учебната година санирани и цветни. Ремонтите там ще продължат още месец, но по никакъв начин няма да повлияят на нормалния учебен процес, тъй като дейностите са извън сградите. Кметът Васил Едрев изрази надежда, че тази година ремонтите в общината ще са качествени и няма да се налага повторното харчене на пари за вече ремонтирани обекти. В тази връзка кметът е разпоредил на общинските експерти да осъществяват строг и безупречен контрол
Още проблеми, въпроси и успехи обсъждаха училищните директори с кмета, който поиска връзката на педагогическите ръководства с Общината да е непрекъсната и действена през цялата учебна година.
Директорките на шестте детски градини в община Айтос
за пореден път повдигнаха въпроса с препълнените групи, което затруднява индивидуалната работа на учитгелките с децата. Преди седмици Община Айтос спечели проект за изграждане на нова детска градина в Новия квартал, в която ще има и две яслени групи, но докато детското заведение бъде готово, ситуацията ще остане същата. Малки резерви за прием на деца има само в ЦДГ „Калина Малина”, стана ясно на срещата. Директорките на двете средищни детски градини в Айтос - ЦДГ „Славейче” и ОДЗ „Пролет”, които приемат деца от населените места, поставиха проблема за необходимостта от специално назначени възпитатели, които да съпровождат децата от и до селата. Такава възможност има, ще назначим възпитатели по ПМС 66, реши проблемът още на другия ден кметът Васил Едрев. Сега се чака отговорът на юристите по друг казус в детските градини – заместването при отпуск на учителките. Предложението е за назначаването на педагог, който ефективно да поема работата на отпускарите.
Преди началото на новата учебна година приключиха ремонтите
в детските заведения. Ремонтирани са покривът на ЦДГ „Здравец”, кухнята и занималнята на детската градина в с. Караново, елинсталацията на кухнята майка в ОДЗ „Пролет”, цялостен ремонт на покрива и на сградата беше извършен в детската градина в с.Поляново, направен е частичен ремонт на елинсталацията в детското заведение в с. Черна могила, ремонт на ВиК мрежата в ЦДГ „Славейче”.
Ремонтирани са медицинските кабинети в ОЗД „Пролет” и СОУ „Христо Ботев”.  В ОДЗ „Пролет” е извършен ремонт и на ВиК. Много сериозен ремонт предстои в детската градина в с. Малка поляна, но ремонтът няма да попречи на учебните занятия на децата, тъй като те вече са прехвърлени в друго подходящо помещение.
Имаме всички основания да вярваме, че днес, на 17 септември, учебната година в община Айтос ще стартира успешно! На добър час!