Вход


Новини
Всички страници с новини
   1,   

По проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политики в община Айтос”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд

[Целият текст на новината]

   1,