Към новия сайт ⇒ Aytos.bg
Вход


Резултати от анкетата
Какви са очакванията Ви за 2012 година?
Да бъдат привлечени инвеститори
Гласували 0 (0.0%)
Актуални гласове за класиране по уникално IP на денонощие:
 
Да се подобри пътната инфраструктура
Гласували 0 (0.0%)
Актуални гласове за класиране по уникално IP на денонощие:
 
Повече и по-интересни културни и спортни прояви
Гласували 0 (0.0%)
Актуални гласове за класиране по уникално IP на денонощие:
 
Още социални услуги
Гласували 0 (0.0%)
Актуални гласове за класиране по уникално IP на денонощие:
 
По-добро сметопочистване
Гласували 0 (0.0%)
Актуални гласове за класиране по уникално IP на денонощие:
 
Благоустрояването на крайните градски квартали
Гласували 0 (0.0%)
Актуални гласове за класиране по уникално IP на денонощие:
 
По-добро административно обслужване
Гласували 0 (0.0%)
Актуални гласове за класиране по уникално IP на денонощие: