Искате ли да знаете повече за община Айтос?

Община Айтос обхваща южните склонове на Източна Стара планина и долината на река Айтоска. Територията й е 402.866 кв. км. Има разнообразен релеф, климатът е умерено континентален. Почвите са канелени горски и алувиални.  В района има минерални води с лечебни свойства, богата флора и разнообразна фауна. Край Айтос има множество исторически паметници и природни забележителности. Около Айтос има уникални скални феномени. Тук има находища на нерудни изкопаеми и инертни материали, а също така и неразработени термални извори. Горските масиви “Гермето”, “Мандра баир” и “Бяла река”, стопанисвани от Държавно лесничейство Айтос се обитават от различни видове дивеч и предлагат подходящи условия за лов, риболов.     
Община Айтос има 36006 жители, от които 25159 души живеят в общинския център – град Айтос.
През община Айтос преминават важни транспортни комуникации – железопътната линия София – Бургас, автомобилния път София – Бургас и автомобилния път от Южна България, през Айтоския проход за Шумен – Русе и Варна.
Градът отстои на 30 км от големия пристанищен град и областен център Бургас, на 35 от летище Бургас и на 45 км от курорта Слънчев бряг.
През Айтоска планина преминава европейския туристически маршрут Атлантически океан – Карпати – Стара планина – Черно море.
Град АЙТОС е разположен на място, където е имало селище от неолитната епоха. В градския музей се пазят находки от тракийското селище Аквилея и крепостта Аетос, която е съществувала и през Средновековието.       
Четири пъти градът е бил разрушаван и се е местил на ново място. Според легендата селището е основано от Аетос – ученик и последовател на Орфей. Каменни стени ограждали града, а на площада се издигала златна статуя на Аетос с лирата на Орфей. Подземни ходове свързвали града с храма на възвишението „Хисаря”, които били отлично скривалище за жителите на града по време на вражески нашествия.
През 1366 г. под стените на крепостта Аетос претърпяват поражение кръстоносците на граф Амедей Савойски, като е пленен дука на Милано Антонио Висконти и няколко месеца той прекарва в плен в крепостта Аетос;
През 2008 година завърши строителството на новия централен градски площад в Айтос, оформен с нови настилки, водни огледала, алпинеуми, места за отдих, зелени площи и открита сцена.
Проектът, който реализира Община Айтос през мандат 2007 – 2011 година - „Изграждане на индустриален и бизнес парк край град Айтос” има за цел привличането на български и чуждестранни инвеститори и създаване на високотехнологични производства. По проект Индустриалният парк предлага условия за стартиране на малки и средни екологично чисти производства.
Природни забележителности
В Айтоска община се намират няколко защитени природни обекти и територии “Айтоската кория” - единствената в страната изкуствено засадена дъбова гора. Интерес представлява и ждрелото “Джендема” край село Карагеоргиево, “Водопадчето” край село Пирне, поречието на “Бяла река” и лесопарк “Славеева река”.
Ловно-туристическия комплекс “Гермето” предлага чудесни условия за ловен и екотуризъм. Околностите на комплекса са известни и с билковото си разнообразие. Айтос е изходен пункт за посещение на “Чудните скали” в долината на р. Луда Камчия. Уникални са скалните образования край Айтос - “Трите братя” и “Кралимарковски стъпки”.
В околностите на града е единстевното в Европа находище на бодливо сграбиче – гентер, рядък растителен вид.
Айтоска кория е защитена природна забележителност, която съществува над 400 години.


Съставът за изворен фолклор при НЧ"Васил Левски 1869" с ръководител Маргарита Петрова беше сред най-успешните на 10-ия Националния събор на народното творчество в Копривщица, който се проведе от 6 до 8 август 2010 година.
[Целият текст на новината]
Силиври е град на две морета и на приятелството. И на един истински посланик – детският танц. Танцът, който сплотява балкански и азиатски народи, с еднакви ритми и различни носии, красиви момичета и момчета, които веднага намират общ език помежду си, макар и родени на различни земи. Обединени от един фестивал на песента, танца и дружелюбната съпричастност. За да живеят заедно в мир и разбирателство на общата ни планета Земя.
[Целият текст на новината]
Смесената ни двойка Киров - Иванова на осмо място в света
[Целият текст на новината]
Разговор с Ганчо Пенчев – Председател на УС на МИГ – Айтос за визитата на айтоска делегация в Италия
[Целият текст на новината]
ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ АЙТОС” изказва искрена благодарност на:
-  ОБЩИНА АЙТОС;
-  „ДЕМЕТРА” ЕООД;
- Комплекс „ВЪЛНОЛОМА”
Благодарение на отзивчивостта и съдействието им, турнирът беше много по значим и запомнящ се.

[Целият текст на новината]
Председателката на местния парламент представи на срещата и инвестиционната оферта на „Лигнум холдинг” АГ – немска фирма с изпълнителен директор Андреас Нобс и с представителство в град Русе. Холдингът проявява инвеститорски интерес към земеделски земи в община Айтос.
[Целият текст на новината]