Населени места, туризъм
с. Мъглен

Кметство село Мъглен

Кмет
Ахмед Акиф Ахмед
тел.: 05536 / 221