ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ – МИГ АЙТОС
28.01.2022
ДНЕВЕН РЕД
15.00 – 15.25  Откриване, представяне на целите и  програмата на сесията
15.25 – 16.15 Представяне на обобщен анализ на силните и слабите страни на региона и възможностите за развитие на територията. Обща дискусия
16.15 – 16.30 Почивка
16.30 – 17.15 Работа по работни маси: приоритети и мерки за стратегията за местно развитие на база ОС 1 на ПРСР и анализа на силните и слабите страни и възможностите за развитие на територията
17.15 – 18.00 Представяне и обсъждане на резултатите, следващи стъпки и закриване на форум-сесията