ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЕАТРАЛНА ИЗЯВА НА ДЕЦАТА НА АЙТОС
30.01.2022
Театрална школа към Читалище „Васил Левски” организира младият преподавател, айтозлията  Руси Тодоров- дипломиран актьор от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”. Руси Тодоров е съвсем млад, но вече има опит в сферата на кукления театър и работата с деца, сценични, филмови и театрални изяви; детска и спортна анимация участия в международни фестивали.
Обучението е свързано с усвояване основите на художественото слово, театралното и куклено изкуство. Занятията дават възможност да бъдат открити и развити талантите на децата /актьорски способности, музикалност, ритмичност, пластичност, чувство за импровизация/. Целта е разгръщане на тяхното въображение, комуникативност, работа в екип, социализация и себеопознаване.
Малките и по-големи актьори ще покажат пред публика своите умения в заключителен спектакъл/представление/. Занятията ще се провеждат два пъти седмично с времетраене 80 минути, съобразено възрастта на децата.
Обучението е за деца от 12 год. до 18 год. и ще се провежда в Читалище „Васил Левски”- Айтос.
Месечната такса на дете е 30 лв..
За контакти: Руси Тодоров. GSM: 0885450296 ; е-mail: rusi_@abv.bg