Вход


ЗА ПРЕДИЗБОРНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ И РАДИОПРЕДАВАНИЯ!
14.09.2021
Извадка на тарифите за излъчване и публикации в общинските медии
чл. 53, т. 18, /1-7/ НАРЕДБА №1 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС
1. Публикации във вестник „Народен приятел”
- първа и последна цветни страници – 1,00 лв./кв.см. без ДДС;
- вътрешни страници – 0,50 лв./кв.см. без ДДС;
- една първа и последна вестникарска страница – 120,00 лв. без ДДС;
- една вътрешна вестникарска страница – 100,00 лв. без ДДС;
- половин първа и последна вестникарска страница – 60, 00 лв. без ДДС;
- половин вътрешна вестникарска страница – 50,00 лв. без ДДС;
2. Обяви и съобщения в местния вестник
- малки обяви – безплатни за всички граждани и ЮЛ;
- обяви и съобщения – 0,20 лв. на дума без ДДС;
- снимка цветна с текст – 5,00 лв. без ДДС;
- снимка черно-бяла с текст – 3,00 лв. без ДДС;
3. Отпечатване на реклама в местния вестник
- рекламно каре за ЕТ, ЮЛ, организации и политически партии – 100 кв.см. – 25,00 лв. без
ДДС;
4. Реклама в местния радиовъзел
- излъчване на готов рекламен клип – 5,00 лв. без ДДС;
- изработка на музикален клип – 10,00 лв. без ДДС;
- излъчване на рекламен текст – до 10 м. реда /1 минута/ - 5,00 лв. без ДДС и от 10 до 30 м.
реда /от 1 до 3 минути/ - 15,00 лв. без ДДС;
За над 5 рекламни излъчвания в местния радиовъзел се предлага отстъпка от 5% от
посочените цени
- рекламни интервюта и репортажи – 30 м. реда /3 минути/ - 15,00 лв. без ДДС;
5. Обяви и съобщения в местния радиовъзел
- до 2 м. реда – 1,00 лв. без ДДС;
- до 10 м. реда /1 минута/ - 3,00 лв. без ДДС;
- до 30 м. реда /от 1 до 3 минути/ - 10,00 лв. без ДДС;
За над 5 излъчвания на обяви и съобщения в местния радиовъзел се предвижда отстъпка от
5% от посочените цени.
6. Музикални поздрави в местния радиовъзел – 1,50 лв. без ДДС;
7. Изявления в местния радиовъзел на политически партии и коалиции:
- до 10 м. реда /1 минута/ - 5,00 лв. без ДДС;
- до 30 м. реда /от 1 до 3 минути/ - 10, 00 лв. без ДДС;