Вход


ОБЩИНА АЙТОС
ЗАПОВЕД
№РД-08-571
гр. Айтос, 12.09.2021 г.
 На основание чл.22б от Закона за виното и спиртните напитки, във връзка с предложение с изх. №05-02-342-1/09.09.2011 г. на Териториално звено на Изпълнителна агенция по лозата и виното – гр. Бургас
ЗАПОВЯДВАМ:
1. Обявявам начало на гроздоберна кампания 2011 г. в землищата на гр. Айтос и с. Пирне, считано от 12.09.2021 г.
            2.Копие от настоящата заповед да се изпрати на Териториално звено на Изпълнителна агенция по лозата и виното – гр. Бургас.
КМЕТ: ЕВГЕНИ ВРАБЧЕВ