Вход


С ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК И СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ ОБЩИНАТА ЩЕ ПОКРИВА ДЪЛГ ОТ 1 305 000 ЛВ КЪМ „СЕВЕРНИ ВОДИ”ООД
30.01.2022
1,305 хил. лева стари дългове да изплати Общината в Айтос, решиха общинските съветници на четвъртото редовно заседание на Общинския съвет, което се проведе на 30 януари т.г..
По повод решение на Бургаския окръжен съд, потвърдено от Апелативен съд - Бургас, кметът на Община Айтос Васил Едрев внесе за гласуване в Общинския съвет, докладна записка за изплащане на сумата от 1 305 хил. лева на изпълнителя на общински проект по Програма САПАРД – „Северни води” ООД.
Преди повече от пет години, Община Айтос кандидатства с проект „Изграждане на канализационна мрежа в град Айтос”. Печели проекта, а договорът за изпълнението му е подписан през октомври 2006 г. Две години по-късно, през 2008 г.,Държавен фонд „Земеделие” категорично отказва да изплати безвъзмездната помощ. Мотивът е "неточно изпълнение от страна на Община Айтос на задълженията й по договора".
Изплащането на дължимите суми към изпълнителя - „Северни води” виси в продължение на три години. През 2011 г. Общината е осъдена да заплати за свършената работа. Със съдебното решение, към сумата от 948 976 лв, от които главница в размер на 722 хил.лв, се прибавят солидна лихва за забава, плюс разходите по делото в размер на общо 452 хил.лв. Така сумата набъбва на 1 305 хил. лв. Общината води дела срещу Държавен фонд „Земеделие” с надеждата да си получи парите по проекта, но за сега движението по това дело е твърде мудно.
По повод непланирания бюджетен разход, в заседателната зала се проведе близо двучасов дебат. Това е безпрецедентен скандал и посегателство срещу бюджета, коментираха съветници от ДПС. От Коалиция за европейско развитие на Община Айтос – ПП „Лидер” и ПП „НДСВ” и ГЕРБ пък предложиха да се тръгне към преговори за разсрочено плащане на милионната сума. Дали, обаче, изпълнителят на проекта ще поиска да води подобни преговори, все още не се знае. Общината да продължи съдебното дело и да съди Фонда за орязване на субсидиите, решиха още съветниците.
Пред вид наличието на осъдителни решения, Община Айтос така или иначе, ще трябва да брои сумата на „Северни води” ООД. Кметът Васил Едрев е категоричен, че няма да търси заем, за да плаща старите сметки. Община Айтос ще покрива дълга си към „Северни води” с преходен остатък от 2011 година и със собствени приходи, обясни пред съветниците градоначалникът.  Те пък взеха да пресмятат колко улици в годините напред можеха да бъдат асфалтирани, ако по-навреме бяха предприети мерки за издължаването на сумите по проекта.
Съветът одобри докладната записка на кмета, свързана с неочакваното плащане, което няма как да не се отрази на бюджет – 2012. Още преди да бъде приета новата финансова рамка на общината, сегашният Общински съвет и кметът Васил Едрев трябваше да търсят пари и за други „застояли” дългове, свързани със съсобствени имоти и проекти на Община Айтос.