Новини
Всички страници с новини
   1,   

След ритуала за издигане на националното знаме и поздрава на кмета Евгени Врабчев към айтоското гражданство, на откритата сцена в центъра, един след друг със своя програма се представиха детските танцови състави „Тракийче”, „Славейче” и ДТС при Читалище „Васил Левски”.
[Целият текст на новината]
 След няколко конкретни предложения за промени във финансовата рамка на Община Айтос, 20-те присъстващи в залата избраници поименно и единодушно гласуваха „за” проекта на администрацията с малки цифрови корекции. 
[Целият текст на новината]

   1,