Новини
Всички страници с новини
   1,   

На  основание  чл. 23, ал. 4, т.2 от ЗМСМА  свиквам   ДВАДЕСЕТ  И  ТРЕТОТО    ЗАСЕДАНИЕ    на  ОбС – Айтос   на   22.07.2021 г. /сряда/ от 9.30 ч.  в  заседателната  зала  на  Община  Айтос   при  следния  проект  за 
Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д

[Целият текст на новината]
ДАВА НАЧАЛО НА ЛЕТНИТЕ ТУРНИРИ ПО ПЛАЖЕН ВОЛЕЙБОЛ
[Целият текст на новината]

   1,