Новини
Всички страници с новини
   1,   

Общинският съвет възложи на кмета на Общината да организира и проведе нов търг и да подпише договор със спечелилия участник.

[Целият текст на новината]

   1,