Искате ли да знаете повече за община Айтос?

Община Айтос се намира в границите на област Бургас и е с площ 404 кв. км Населението й е 36 000 души. Административен център е град Айтос, включва 16 населени места.

Икономиката се характеризира с преобладаващ дял на селското стопанство и свързаната с него преработвателна промишленост. Земеделието е най-големият източник на заетост и доходи. С важно значение са шивашката и текстилната, хранително-вкусовата и дървопреработвателната промишленост.

Приоритетите на Община Айтос са развитие на ефективно земеделие и свързаната с него лека промишленост, развитие на ефективен туризъм, развитие и обновяване на селата и подобряване на селищната и междуселищната инфраструктура и привличане на допълнителни средства от европейските фондове.

Релефът е разнообразен. Общината попада в преходно континенталната климатична област. Има находища на нерудни изкопаеми и инертни материали. Широко известен е т.н. айтоски камък – сиенит с наситено зелен цвят, който се използва при вътрешна облицовка на сгради. Община Айтос е богата на минерални извори – топли и студени, част от тях с лечебни свойства и с питейни качества. С голям дебит са термалните извори в селата Съдиево и Поляново. Няма изградена материална база за рационално използване на изворите. От горския фонд със стопанско предназначение са дървестните видове черен и бал бор, дъб, бук, липа, акация и орех. Горският фонд от 43 868 ха се стопанисва от Държавно лесничейство – Айтос, разположено на територията на общините Айтос и Руен. Със специално предназначение са курортните гори край с. Тополица. В Айтоска планина има находища от билки и гъби и богат фаунистичен състав – благороден елен, дива свиня, сърна, заек, чакал, лисица, дива котка, ястреб, яребица, пъдпъдък и др.

Природни забележителности

Лесопарк "Славеева река" се простира на площ 1377 дка. На територията му се намира зоокът с разнообразни екзотични видове – зона за отдих, ловно стрелбище и язовир, които са в непосредствена близост до Етнографски комплекс "Генгер".

"Трите братя" са скални образувания във вид на сфинксове. Издигат се на 300 м източно от града. Легендата говори, че това са били трима братя, бранители на старата крепост "Аетос". След като се справили с неприятеля, тримата братя се оттеглили на заслужена почивка и днес бдят за мира и спокойствието над града. Източно от "Трите братя" се намират скалните образувания "Кралимарковите стъпки", "Казаните", "Костенурката" и "Свинската глава".

Редки растителни видове – В околностите на Айтос, на площ от 422 дка се намира единственото в страната находище на редкия растителен вид "бодливо сграбиче". Местното население го нарича "генгер" – арабска дума, която означава "трън". Бодливото сграбиче е ниско бодливо храстче с дребни листа, кореновата му система прониква в скалите на дълбочина над 4 м.

Черковна кория "КАРАПЕЛИТ" /"черен цер"/, която се намира на 5 км източно от града, на площ от 150 дка. Засадена е преди повече от 500 години с жълъди, донесени от полуостров Света гора. която се стопанисва от Държавно лесничейство - Айтос.

Айтос е град с древна история и забележителности. В околностите му се намират праисторическа селищна могила, тракийски надгробни могили, антично селище в местността "Стария град", антична крепост "Аетос". Богатата музейна сбирка във възрожденската къща "Петър Станев”" съхранява доказателства за историята и бита на древния град.

Възобновява безплатния превоз до Гробищния парк – всяка събота от 1 март до 30 ноември 2009 година. Автобусът тръгва от Автогара – Айтос в 8,30 часа и се движи по маршрута Зумпалов площад, В и К, Гробищен парк. Обратно, от Гробищния парк към града, часът на тръгване е 9,30
[Целият текст на новината]
За прозрачност в работата на местната власт!
[Целият текст на новината]
Съчетание на древната българска традиция с изискванията на съвременния потребител!
[Целият текст на новината]
Паричните награди за най-добрите рецитатори бяха осигурени от Община Айтос
[Целият текст на новината]
След ритуала за издигане на националното знаме и поздрава на кмета Евгени Врабчев към айтоското гражданство, на откритата сцена в центъра, един след друг със своя програма се представиха детските танцови състави „Тракийче”, „Славейче” и ДТС при Читалище „Васил Левски”.
[Целият текст на новината]
 След няколко конкретни предложения за промени във финансовата рамка на Община Айтос, 20-те присъстващи в залата избраници поименно и единодушно гласуваха „за” проекта на администрацията с малки цифрови корекции. 
[Целият текст на новината]