Вход


Искате ли да знаете повече за община Айтос?

Община Айтос обхваща южните склонове на Източна Стара планина и долината на река Айтоска. Територията й е 402.866 кв. км. Има разнообразен релеф, климатът е умерено континентален и е с население 35 600 души. В състава й са включени град Айтос и 16 населени места.

През община Айтос преминават важни транспортни комуникации – железопътната линия София – Бургас, автомобилния път София – Бургас и автомобилния път от Южна България, през Айтоския проход за Шумен – Русе и Варна. 

 

АРХИТЕКТУРНО ЕТНОГРАФСКИ КОМПЛЕКС “ГЕНГЕР” - Айтос

 Едно неповторимо преживяване под чардаците на старите къщи… 

         Хотел, механа, кафене, музей, конферентна зала.

За резервации - тел.: 0558 261 58; 

администрация - тел.: 0558 261 57

 

  

Тук ще прочетете позицията на членовете на Временната комисия и решенията на Общинския съвет във връзка с доклада от проверките на земите от общинския поземлен фонд
[Целият текст на новината]
Чудите се що за въпрос е това, ли?! Веднага Ви отговаряме!
[Целият текст на новината]
Атанас Гиргицов беше избран с конкурс за шеф на "Генгер" ЕООД, Койчо Пенчев ще е временно изпълняващ длъжността управител на "Айтос Автотранспорт" ЕООД
[Целият текст на новината]

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е


На  основание  чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос  свиквам   ДЕСЕТОТО  ЗАСЕДАНИЕ  на  ОбС – Айтос   на   26.07.2021 г. /четвъртък/ от 09.00 ч.  в  заседателната  зала  на  Община  Айтос   при  следния  проект  за 

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :


[Целият текст на новината]
В кабинета на кмета Васил Едрев, Министър Цветанов присъства на подписването на договор, според който Община Айтос стана собственик на държавен имот
[Целият текст на новината]