Вход


Община Айтос - новини
Айтос ще отбележи 128-та годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия, на 6 септември /петък/, от 10,00 часа в двора на бившето Логопедично училище, пред плочата, на Съединението.
[Целият текст на новината]

ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.АЙТОС
ПРИЕТА НА ЗЕСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 22.08.2021 Г.

 


[Целият текст на новината]

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е


 На  основание  чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос  свиквам  ДВАДЕСЕТ  И  ТРЕТОТО  ЗАСЕДАНИЕ  на  ОбС – Айтос   на  22.08.2021 г. /четвъртък/ от 09.00 ч.  в  заседателната  зала  на  Община  Айтос   при  следния  проект за 

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :


[Целият текст на новината]

ТЪРСЕТЕ НОВИНИТЕ ОТ ОБЩИНА АЙТОС ВЪВ ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА "ВЕСТНИК НАРОДЕН ПРИЯТЕЛ", КОЯТО ИМА ВЕЧЕ БЛИЗО 1200 ПРИЯТЕЛИ.

През м. август, и в. „Народен приятел” ще си вземе отпуск, макар и частичен. Общинското издание ще се списва и отпечатва само в понеделниците – на 5, 12, 19 и 26 август 2013 г.  От началото на м. септември вестникът отново ще ви радва два пъти в седмицата.
Макар и с лятно редуцирана периодичност, и през август „Народен приятел” ще остане близо до радостите и проблемите на айтозлии.
Ако във времето от 1 до 12 август т.г. имате интересни материали, обяви, реклами и съобщения, за които търсите бърза публикация в „НП”, можете да ги изпращате на еmail: satarova@abv.bg или да звъните на редакционния телефон на „НП” – 0558/ 2 35 27.


[Целият текст на новината]