Вход


СЪОБЩЕНИЕ
EVN България Електроразпределение АД КЕЦ Карнобат съобщава, че на 29.06.2021 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Айтос, ще се проведе обществено обсъждане на обект ПУП- парцеларен план за Кабели 20 кV от съединителна муфа до нов БКТП „Трите братя” в УПИ 1, м. „Трите братя”, землище на гр.Айтос, община Айтос.
EVN Bulgaria Електроразпределение АД
Ръководител КЕЦ Карнобат: инж. Николай Карагьозов гр.Карнобат - тел. 070014500-1-42820, факс: 0559 27156