Вход


Съобщение
Във връзка с изпълнение на проект «Интегрирани услуги за социално включване на деца до 7 години и техните семейства от община Айтос”, финансиран със заемни средства от Международната банка за възстановяване и развитие по Проекта за социално включване, община Айтос удължава срока за набиране на кандидати за позиции медиатор и социален работник за предоставяне на услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове”. Заинтересованите кандидати следва да изпратят професионална биография, с подробно описание на изискуемите квалификация и опит, не по-късно от 17:00 ч. на 26.09.2021 г.
Документите могат да се изпращат:
- по електронен път на адрес: aetos@infotel.bg
- на хартия на адрес: Община Айтос, 8 500 гр. Айтос, ул. „Цар Освободител” № 3
Изтегли файл