Вход


Съобщение
Община Айтос уведомява местните зърнопроизводители, производители на плодове и зеленчуци, тютюнопроизводители и животновъди, че на 31.10.2014г. от 10:00 часа, ще бъде проведен Информационен семинар в заседателната зала на втория етаж, Областна управа гр. Бургас, ул. „Цар Петър” №1.
Срещата-семинар се провежда с цел разясняване на принципите относно прилагане на схемите за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ НА ПЛОЩ в страната ни, както и очаквания ефект в резултат на Реформата на Общата селскостопанска политика 2015-2020г., и в съответствие с целите и приоритетите на дейността си.
 Всички земеделски производители и животновъди от Община Айтос са поканени за участие в семинара.