Населени места, туризъм
с. Карагеоргиево

Кметство село Карагеоргиево

Кмет
Кязим Аптилязим Ибрям
тел.: 05534 / 210