Населени места, туризъм
с. Караново

Кметство село Караново

Кмет
Белчо Димитров Белчев
тел.: 05538 / 210