Населени места, туризъм
с. Съдиево

Кметство село Съдиево

Кмет
Димо Стефанов Парушев
тел.: 05537 / 214