Населени места, туризъм
с. Тополица

Кметство село Тополица

Кмет
Шабан Шабан Азиз
тел.: 05532 / 212