Населени места, туризъм
с. Черноград

Кметство село Черноград

Кмет
Юмер Али Иляз
тел.: 05539 / 210