Населени места, туризъм
с. Чукарка

Кметство село Чукарка

Кмет
Хайрулла Джемал Хайрулла
тел.: 05533 / 281