Вход


Общинска администрация  »  Структура
Заместник кмет ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

Димитър Димитров е Заместник кмет на Община Айтос – мандат 2011-2015 г. и ръководи ресора, който включва общинските дейности образование, култура, вероизповедания, спорт, туризъм, социални дейности и здравеопазване.
Роден е на 22.11. 1970 г. в град Айтос. Завършил е средното си образование в СОУ „Христо Ботев” в родния си град. От 1990 г. до 1995 г. е студент в Университета "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Бургас, има магистърска степен по специалността „Промишлен мениджмънт”. През 1996 г. завършва специализирана школа в Академията на МВР – град София. В системата на МВР е до 2006 г., работил е в структурите на НСС. Бил е Директор по сигурността на Гранд хотел „Поморие” и Управител на охранителна фирма „Промет секюрити” ЕООД – София. Димитров има опит и в социалната сфера - работил е в Дирекция „Социално подпомагане” – Айтос.