Общински съвет  »  Наредби
НАРЕДБА №1 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АМБУЛАНТНА ТЪРГОВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС