Вход


Точни цели, нови идеи, контрол и оценка на свършеното
14.11.2021
Димитър Димитров е роден на 22.11. 1970 г. в град Айтос. Завършил е средното си образование в СОУ „Христо Ботев” в родния си град. От 1990 г. до 1995 г. е студент в Университета "Проф. д-р Асен Златаров"- гр. Бургас, има магистърска степен по специалността „Промишлен мениджмънт”. През 1996 г. завършва специализирана школа в Полицейска академия – град София. Работи в ДАНС до 2006 г. Бил е Директор по сигурността на Гранд хотел „Поморие” и Управител на охранителна фирма „Промет секюрити” ЕООД – София. Димитров има опит и в социалната сфера. Работил е в Дирекция „Социално подпомагане” – Айтос.
Приоритетните му цели като Зам. кмет на Община Айтос са качественото образование, повече социални услуги в трудното време, в което живеем и богат културен афиш с доминиращото участие на местни дарования.
Освен специални познания и умения и добро образование, новият Зам. кмет на Община Айтос има доказани лидерски качества, необходими за мотивиране и ръководене на служителите и за насърчаване на работата им в екип.
Димитър Димитров влезе в Зам. кметския кабинет с намерението да направи сериозни промени в цялостната стратегия и в работата на дирекциите от ресора си. Точни цели, нови идеи, контрол и оценка на свършеното ще са критериите за работата на общинските служители. Акцентът ще бъде поставен на контактите и взаимоотношенията на Общинската администрация със социалните служби, неправителствените организации, културните институции и училищата.