Вход


НАД 1 МЛН. ЛВ ЩЕ СА РАЗХОДИТЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПРЕЗ 2012 Г.
05.01.2022
Общинският съвет прие план-сметка за приходите и разходите за битови отпадъци за община Айтос през 2012 година. От докладната записка на Общинската администрация стана ясно, че са планирани приходи в размер на 1 006 000 лв, в т.ч. от такса битови отпадъци – 850 000 лв и от собствени приходи – 156 000 лв /в т.ч. преходен остатък – 75 хил.лв./. И планираните разходи са в размер на 1 006 000 лв.
По договор с почистващата фирма, 247 хил.лв ще са разходите за събирането на битови отпадъци в град Айтос и транспортирането им до депото. Почистването на териториите за обществено ползване ще струва на общината 152 хил. лв, сочи план сметката. За поддръжката и експлоатацията на депото са заложени общо 90 хил.лв. 10 хил.лв са отделени за почистването на нерегламентираните сметища в града. За рекултивация след почистването им са планирани още 5000 лв. 202 хил. лв ще бъдат общо разходите на Общината за отчисления по чл. 71 от Закона за управление на отпадъците. За други дейности по управление на отпадъците са отделени 20 хил.лв., още 10 хил.лв предвижда план-сметката за съдове за битови отпадъци.
За почистването на населените места в общината са планирани разходи в размер на 270 хил.лв.Добавете коментар


Име:
E-mail:
Коментар:

Въведете текста от картинката: