Новини
Всички страници с новини
   1,   

В момента д-р Галина Милева е член на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. Член е и на комисията по здравеопазване, в която има съвещателен глас
[Целият текст на новината]

   1,