Населени места, туризъм
с. Дрянковец

Кметство село Дрянковец

Кмет
Шабан Мустафов Хълмиев
тел.:05536 / 274