Населени места, туризъм
с. Лясково

Кметско наместничество село Лясково

Кметски наместник
Динка Байкова
тел.: 05535 / 288