Населени места, туризъм
с. Малка поляна

Кметство село Малка поляна

Кмет
Ахмед Муса Юсеин
тел.: 05538 / 232