Населени места, туризъм
с. Пещерско

Кметство село Пещерско

Кмет
Мехмед Ереджеб Мустафа
тел.: 05530 / 210