Населени места, туризъм
с. Поляново

Кметство село Поляново

Кмет
Яшар Мурад Мурад
тел.: 05534 / 373