Вход


Общински съвет  »  Структура
Комисии
СПИСЪК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС МАНДАТ 2011 – 2015 г.

ПК „ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД” /ЗОР/
Председател Стоян Иванов Стоянов
Зам.председател Пенчо Николов Желев
Членове Рамадан Бехчет Нуретин
Ереджеб Аптали Ахмед
Деян Димитров Господинов
Росица Йорданова Вълчева
Ерол Халил Осман

ПК „ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКА, БЮДЖЕТ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ” /ФИБОП/
Председател Севим Исмаил Али
Зам.председател Ивелина Иванова Георгиева
Членове Стоян Пенчев Колев
Кязим Исмаил Хамид
Георги Йорданов Колев
Зейджан Мюмюн Али
Димо Стефанов Парушев

ПК „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И ЕКОЛОГИЯ” /ОСТСУСДЕ/
Председател Дамян Ненчев Денев
Зам.председател Николай Русев Колев
Членове Юзджан Фаик Юмер
Ремзи Мехмед Ахмед
Панайот Костов Которов
Петър Георгиев Янев
Метин Мустафов Мюмюнов

ПК „ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, КУЛТУРА, СПОРТ И ТУРИЗЪМ” /ОЗСДКСТ/
Председател Даниел Андонов Орлов
Зам.председател Лютви Хабибула Назив
Членове Христина Стоилова Христова
Петър Валентинов Хараламбов
Халиме Ахмед Хаджибекир
Паруш Димитров Парушев
Милена Янева Куртова-Радева

КОМИСИЯ ПО УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ /УКИ/ Председател Петър Георгиев Янев
Зам.председател Рамадан Бехчет Нуретин
Членове Юзджан Фаик Юмер
Пенчо Николов Желев
Стоян Иванов Стоянов